«Журналды уақтылы жүргізу» блогы

Әр блокта келесі ақпарат бар:

 • көрсеткіштің атауы;
 • қажетті көрсеткішке қол жеткізген мектептердің %-ы ;
 • талаптарды орындамаған мектептер саны .
 • таңдалған көрсеткіштің өзгеру динамикасының графигі (басқан кезде).

Журналды уақтылы жүргізу

«Журналды уақтылы жүргізу» - бұл мектеп қойған барлық бағалар арасында уақытылы қойылған бағалардың үлесі.

Көрсеткішті орындау шегі: 

 • мектептер үшін кем дегенде 80%;
 • басқарушы мекемелер үшін кем дегенде 80%.

Білім беру мекемесінің шеңберінде:

Егер сабақ өткізілетін күні немесе келесі күні сағат 13:00-ге дейін қойылса, бағалау уақтылы болып саналады.

Критериалды бағалау жүйесі бар сыныптар үшін көрсеткіш жоғарыда көрсетілген уақыт аралығы шеңберінде қойылған қалыптастырушы бағалауды ескереді.

Классикалық бағалау жүйесі бар сыныптар үшін көрсеткіш келесі жұмыс түрлеріне қойылған бағаларды ескереді:

 • Жауап;
 • ТӘР - Сабақтағы тәртібі;
 • САБ - Сабақ;
 • ЖАТҚ - Жатқа.

Ескерту: бағалау уақтылы қойылған болып саналады, егер::

 • бағалау уақтылы емес қойылды, бірақ уақтылы өңделді;
 • бағалау уақтылы қойылды, бірақ уақтылы емес өңделді.

Мысал-1: Сабақ 22 қыркүйек күні өткізіледі, онда барлығы 5 қалыптастырушы белгі қойылды. Оның ішінде:

 • 2 қалыптастырушы белгі 22 қыркүйек күні қойылды, яғни уақтылы;
 • 3 қалыптастырушы белгі 23 қыркүйек күні 13:00 - ден кейін қойылды, яғни уақтылы емес

22 қыркүйек күніне есепті құрастыру кезінде «Журналды уақтылы жүргізу» көрсеткіші 2 / 5 ретінде есептеледі, яғни 40% - ға орындалды.

Мысал-2: Сабақ 23 қыркүйек күні өткізіледі, онда барлығы 5 қалыптастырушы белгі қойылды. Оның ішінде:

 • 2 қалыптастырушы белгі 23 қыркүйек күні қойылды, яғни уақтылы;
 • 3 қалыптастырушы белгі 24 қыркүйек күні 13:00 - ге дейін қойылды, яғни уақтылы

23 қыркүйек күніне есепті құрастыру кезінде «Журналды уақтылы жүргізу» көрсеткіші 5 / 5 ретінде есептеледі, яғни 100% - ға орындалды.

Мысал-3: Есеп 22 және 23 қыркүйек күндері бойынша және мысалдардан тұратын сабақтарға құрастырылған. Осыдан:

 • 7 қалыптастырушы белгі уақтылы қойылды (22 қыркүйектегі 2 белгі және 23 қыркүйектегі 5 белгі);
 • 3 қалыптастырушы белгі уақтылы емес қойылды.

22 және 23 қыркүйек күндеріне есепті құрастыру кезінде «Журналды уақтылы жүргізу» көрсеткіші 7 / 10 ретінде есептелетін болады, яғни 70% - ға орындалды.

 

Басқарушы ұйым шеңберінде:

Елдің аудан / облыс деңгейінде журналды уақтылы жүргізу көрсеткіші көрсеткіш бойынша жоғары санаттағы мектептердің үлесі ретінде есептеледі. Жоғары санатқа ену үшін мектеп көрсеткіші кем дегенде 50% болуы керек.

Мысал-1: Ауданда 2 мектеп бар:

 • 1 мектепте көрсеткіш 55% - ға тең (50% - дан астам) - уақтылы;
 • 2 мектепте көрсеткіш 80% - ға тең (50% - дан астам) - уақтылы;

Басқарушы ұйым аясында есепті құрастыру кезінде ол 2 / 2-ге тең болады, яғни бүкіл аудан үшін 100%.

Мысал-2: Ауданда 4 мектеп бар:

 • 1 мектепте көрсеткіш 80% - ға тең (50% - дан астам) - уақтылы;
 • 2 мектепте көрсеткіш 70% - ға тең (50% - дан астам) - уақтылы;
 • 1 мектепте көрсеткіш 45% - ға тең (50% - дан кем) - уақтылы емес;
 • 2 мектепте көрсеткіш 38% - ға тең (50% - дан кем) - уақтылы емес;

Басқарушы ұйым аясында есепті құрастыру кезінде ол 2 / 4-ге тең болады, яғни бүкіл аудан үшін 50%.

Көрсеткіш «Мектептердің белсенділігі» блогына әсер етеді.

Көрсеткіштің санаты келесі кестеде көрсетілген:


Білім беру мекемесінің шеңберінде (Мектеп)

Басқару мекемесінің шеңберінде (Бөлім, Басқарма, ҚР ОАМ)
Көрсеткіштің атауы Төмен санат Орташа санат Жоғары санат Төмен санат Орташа санат Жоғары санат
Журналды уақтылы жүргізу 0-59 60-79 80-100 0-59 60-79 80-100
Was this article helpful?
4 out of 4 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.