«ББМ кестесінің толықтығы» және «Сабақтарды жоспарлау» блоктары

Әр блокта келесі ақпарат бар:

  • көрсеткіштің атауы;
  • қажетті көрсеткішке қол жеткізген мектептердің %-ы ;
  • талаптарды орындамаған мектептер саны .
  • таңдалған көрсеткіштің өзгеру динамикасының графигі ( басқан кезде).

ББМ кестесінің толықтығы

«ББМ кестесінің толықтығы» - бұл сыныптар санымен салыстыратын құрылған сабақ кестелерінің саны. Көрсеткіш 100% болу үшін, есептік аптада әр сынып үшін кесте торында кем дегенде 8 сабақ болуы керек.

Көрсеткішті орындау шегі: 

  • мектептер үшін кем дегенде 90%;
  • басқарушы мекемелер үшін кем дегенде 90%.

Көрсеткіш шегін еңсеру үшін таңдалған апта тұрғысынан әр сынып үшін мектептегі сабақ кестесін тексеру керек.

Көрсеткіш «Мектептердің белсенділігі» блогына әсер етеді.

Сабақтарды жоспарлау

«Сабақты жоспарлау»- бұл енгізілген сабақ тақырыптарының немесе құрылған үй тапсырмаларының саны, ол есепті аптадағы сабақтардың жалпы санымен салыстырылады. Индикатордың 100% болуын қамтамасыз ету үшін кестеде көрсетілген әрбір сабақ үшін төмендегі шарттардың кем дегенде біреуі орындалуы керек:

  • сабақтың тақырыбы енгізілді;
  • үй жұмысы берілді.

Көрсеткішті орындау шегі: 

  • мектептер үшін кем дегенде 90%;
  • басқарушы мекемелер үшін кем дегенде 90%.

Ескерту: үй тапсырмалары болмаған бірінші сыныптарда сабақ тақырыбын уақытылы енгізу ұсынылады. Толық мазмұн үшін сабақтың және үй тапсырмасының тақырыбын енгізу ұсынылады.

Көрсеткіш «Мектептердің белсенділігі» блогына әсер етеді.

________________________________________________________________________________________________________________

Көрсеткіштердің санаттары келесі кестеде көрсетілген:


Білім беру мекемесінің шеңберінде (Мектеп)

Басқару мекемесінің шеңберінде (Бөлім, Басқарма, ҚР ОАМ)
Көрсеткіштің атауы Төмен санат Орташа санат Жоғары санат Төмен санат Орташа санат Жоғары санат
ББМ кестесінің толықтығы 0-59 60-89 90-100 0-59 60-89 90-100
Сабақтарды жоспарлау 0-59 60-89 90-100 0-59 60-89 90-100
Was this article helpful?
2 out of 2 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.