Классикалық журналды толтыру бойынша нұсқаулық

Журналдағы белгілер журналды толтырушы мұғалімнің парақшасында баптауларында таңдалған тілде қойылады. Парақшаның тілін ауыстырған кезде белгілер автоматты түрде аударылады. Оқушылардың күнделіктеріндегі белгілер олардың парақшаларында таңдалған тілде көрсетіледі.

Сабаққа қатысуы

Пернетақтадан тек келесі таңбаларды енгізу үшін қолдану керек:

  • ж – «кішкентай», дәлелсіз себептермен болмауын белгілеу үшін;
  • д – «кішкентай», дәлелді себеппен болмауын белгілеу үшін;
  • а – «кішкентай», ауру себебі бойынша болмауын белгілеу үшін;
  • к – «кішкентай», сабаққа кешігуін белгілеу үшін;

Журналдардың қағаз түрлеріне арналған стандарттарға сәйкес, журналдың басып шығарылған нұсқасында «к» белгісі есепке алынбайды, «а» және «д» белгілері «ж» белгісіне ауысады.

Үлгерімі

Пернетақтадан тек келесі таңбаларды енгізу үшін пайдалану керек:

  • бағалардың таңдалған баллдық жүйесінің аясындағы 1-ден n-ге дейін сандары (мұнда n = 5,10,12,100);
  • әріптер – бас латын әріптері немесе Америкалық бағалар жүйесінің аясындағы оларға сәйкес сандары;
  • СӨ, СӨП – бас немесе кіші әріптер. Кез-келген бағалау жүйесінде қоюға болады; 
  • БОС – бас немесе кіші әріптері, қорытынды бағалаудан босатылуды белгілеу үшін. Кез-келген бағалау жүйесінде қоюға болады; 
  • А/Ө – бас немесе кіші әріптерімен, қиғаш сызықпен (/) арқылы қорытынды бағалаудан өтпегенін белгілеу үшін. 

Сабақтағы барлық жұмыс түріне, сабақ парақшасында қосымша өңдеусіз, қисық сызық арқылы баға қою мүмкіндігі бар.

Екі бағаны тақырыптық баға ретінде «Тақ.» графасы мен «Қорытындылар» бағанында қоюға болмайды, тек «Емтихан» бағанына рұқсат етілген.

Журналда жолдан жолға өту «Enter» пернесін басу арқылы немесе «жоғары» және «төмен» көрсеткіштерін басу арқылы орындалады, ұяшықтан ұяшыққа өту «солға» және «оңға» көрсеткіштерін басу арқылы орындалады.

Комментарии