ҚББ әкімші нұсқаулығы

Қосымша білім беру - адамның зияткерлік, рухани-адамгершілік, дене бітімі және (немесе) кәсіби жетілдірудегі білім беру қажеттілігін жан-жақты қанағаттандыруға бағытталған және білім деңгейін арттырумен сүйемелденбейтін білім беру түрі.

Осы нұсқаулық балаларға қосымша білім беру бөлімшесінде (бұдан әрі - ҚББ) «Әкімші» құқығы бар жалпы білім беру ұйымы қызметкерінің жұмысын мынадай бөлімдерде сипаттайды:

  • «Параметрлер» блогы;
  • «Анықтамалықтар» блогы;
  • «Топтар» блогы;
  • «Адамдар» блогы;
  • «Кесте» модулі;
  • «Журналдар» модулі.

Комментарии