Жұмыс үстелі: сынып жетекшілігі

Жұмыс үстелі - сайттың қажетті білім беру бөлімдеріне жылдам көшу үшін жасалған виджет. Пайдаланушының құқықтары мен рөліне байланысты жұмыс үстелінде түрлі блоктарды көрсетеді.

 

 Интерфейс

Бір немесе бірнеше сыныптарда сынып жетекшісі мәртебесі бар қызметкерлерге өз сыныбымен жұмыс істеу үшін «Сынып жетекшілігі» блогы қолжетімді.

 

mceclip0.png   

Ескерту: егер қызметкер бірнеше сыныптарда сынып жетекшісі болса, бөлімде әр сыныпқа біреуден бірнеше жол көрсетіледі.

 

Блок бойынша шарлау

  • Егер сынып атауын бассаңыз, осы сынып бейініне тез ауысуды жүзеге асыруға болады.
  •  «Кесте» батырмасы mceclip1.png «Толық кезең бойынша кесте» немесе «Сабақ түрлендіргішіне» өту мүмкіндігімен осы сыныптың ағымдағы апта бойынша сабақ кестесінің бетіне апарады.
  •  «Журнал» батырмасы mceclip2.png таңдалған сынып  журналын апта бойынша ашуға мүмкіндік береді.
  •  «Үлгерім» батырмасыmceclip3.pngтаңдалған сынып бойынша «Үлгерім: сынып жетекшісіне» есебінің бетіне апарады.
  •  «Оқушылар» батырмасы mceclip4.png осы сынып оқушыларының тізімін ашады.
  •  «Ата-аналар» батырмасы mceclip5.png осы сыныптың ата-аналар тізімін ашады.
  •  «Белсенділік» батырмасы mceclip6.pngосы сынып бойынша және пайдаланушылардың барлық рөлдері бойынша (қызметкерлер, ата-аналар, оқушылар) «Белсенділік: жеке» есебінің бетіне апарады.

Ескерту: барлық сілтемелер жаңа қойындыда ашылады.

Жұмыс үстелі сынып жетекшісіне беттер арасында артық ауысуларды жүзеге асырмай, өз сыныбымен ыңғайлы және тез жұмыс істеуге мүмкіндік береді, бұл оның жұмысын тездетеді және оны ыңғайлы етеді.

Комментарии