«Күнделік (Kundelik)» ЖШС-мен білім беру мекемесіне келісім

«Күнделік» автоматтандырылған ақпараттық жүйесін пайдаланатын дербес деректер операторы ретінде жалпы білім беретін ұйымның және «Күнделік (Kundelik)» ЖШС-нің «Күнделік» жүйесінің иесі ретінде тараптардың өзара қарым-қатынас тәртібін және «Күнделік» жүйесінің негізгі функционалдығын пайдаланудың өтеусіз сипатын белгілейтін Келісім жасауы қажет.

Бұл мақалада келісім туралы жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар қарастырылған.

1. Келісім үлгісін қайдан табуға болады?

Бүгінгі таңда Келісімнің өзекті нұсқасы осы бапқа салынуда.

2. Келісімді қалай дұрыс рәсімдеуге болады?

Келісімнің нысаны келесі ақпаратты қамтуы тиіс: 

 • Келісімнің нөмірі (жалпы білім беретін ұйым құжаттарының ішкі нөмірленуіне сәйкес жазылады);
 • күні (күні ағымдағы күнтізбелік жыл шеңберінде болуы тиіс); 
 • жалпы білім беру ұйымының толық атауы; 
 • жалпы білім беру ұйымы басшысының тегі, аты және әкесінің аты (қысқартусыз көрсетіледі); 
 • жалпы білім беру ұйымының заңды және пошталық мекен-жайы; 
 • ұйымның деректемелері; 
 • ұйымның мөрі және жалпы білім беру ұйымы басшысының қолы. 

Келісімге ұйымды жүйеге қосу кезінде қызметте болған жалпы білім беру ұйымының басшысы қол қоюы тиіс.

Егер қосу кезінде қызметте болған жалпы білім беру ұйымының басшысы жұмыс істемейтін болса, онда келісімге жаңа басшы қол қояды және Келісімге ол қызметке кірген күнді тіркейді.

Басшының тегі, аты, әкесінің аты, оның қолы және ұйымның мөрі тұруы тиіс: 

 • «Тараптардың қолдары» бөлімінде; 
 • Қосымшаның № 1 бетінде; 
 • Қосымшаның № 2 бетінде. 

Нұсқаулық талаптарын сақтамау келісімге қол қою процесін созуы мүмкін.

3. Келісімді электрондық пошта арқылы жіберуге бола ма?

Келісім мен келісімге Қосымша келісім екі данада басып шығарылады, ұйымның басшысы қол қояды және мөрмен бекітіледі. Келісімнің және Келісімге Қосымша келісімнің арнайы белгілері бар барлық беттеріне қол қойылуы және мөрмен бекітілуі тиіс.

2 данада басып шығарылған және жалпы білім беру ұйымы тарапынан қол қойылған Келісімді тек «Күнделік (Kundelik)» ЖШС компаниясының заңды мекен-жайына, пошта арқылы жіберуге болады:

Кімге: «Күнделік (Kundelik)» ЖШС

Қайда: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы 188, 305/2 кеңсе, «Құлан» Бизнес орталығы.

Содан кейін екі данаға «Күнделік (Kundelik)» ЖШС тарапынан қол қойылады. Келісімнің бір түпнұсқасы «Күнделік (Kundelik)» ЖШС - де қалады, екіншісі-білім беру ұйымының пошталық мекен-жайына жіберіледі.

4. Келісімде қандай қол қою күнін белгілеу қажет?

Келісімге қол қойылған күн ағымдағы жылдың шегінде болуы тиіс.

Келісімнің 10.1 тармағына сәйкес, ол ұйымды Жүйеде тіркеудің барлық кезеңіне қолданылады, тіпті егер ұйым білім беру қызметін Келісімге қол қойылған күннен бұрын «Күнделік» жүйесіне тіркелген болса.

5. Келісімді қашан қайта жасау керек?

Егер ұйымда, ескі үлгідегі, бұрын «Күнделік (Kundelik)» жасалған Келісім бар болса, яғни Келісімнің жаңа үлгіден қандай да бір тармақ немесе абзац болмаса, онда Келісімді қайта жасау қажет.

Ұйым қызметкерлері жылына 1 рет қолдау қызметінің порталында орналастырылған Келісімнің үлгісімен бұрын жасалған келісімнің өзектілігін салыстырып тексеру қажет.

6. Келісімді қай кезде қайта жасау ТАЛАП ЕТІЛМЕЙДІ? 

Келісімді қайта жасау мынадай жағдайларда талап ЕТІЛМЕЙДІ:

 • білім беру ұйымының атауын ауыстыру;
 • білім беру ұйымының басшысының ауысуы;
 • білім беру ұйымын қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, қайта құру түрінде).

Аталған барлық жағдайларда білім беру ұйымы «Реквизиттерді өзгерту туралы хабарлама» құжатын толтыру және оны «Күнделік (Kundelik)» ЖШС заңды мекен-жайына жіберу қажет.

7. «Күнделік (Kundelik)» ЖШС-мен келісімге Қосымша келісім дегеніміз не?

«Күнделік (Kundelik)» ЖШС-мен келісімге қосымша Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады және тараптар арасындағы Келісімді бұзу туралы өтініш нысанын қамтиды.

Осылайша, келісімге қол қою кезінде «Күнделік (Kundelik)» ЖШС және жалпы білім беру ұйымы, тараптар ретінде, Келісім бұзылған кезде тек осы өтініш нысанын ғана қолдануға міндетті.

8. Келісімді рәсімдеу кезінде «Күнделік (Kundelik)» ЖШС-мен келісімге Қосымша келісімді толтыру қажет пе?

Бастапқы толтыру кезінде «Күнделік (Kundelik)» ЖШС-мен келісімге Қосымша келісімді ресімдеу ҚАЖЕТ ЕМЕС. «Күнделік (Kundelik)» ЖШС-мен келісімге Қосымша келісімді, Келісімнің қалған беттерімен, бірақ осы нысанды толтырусыз тігу қажет.

9. «Күнделік (Kundelik)» ЖШС-мен келісімге Қосымша келісім қашан толтырылады?

«Күнделік (Kundelik)» ЖШС-мен келісімге Қосымша, Келісімнен бөлек толтырылады және егер жалпы білім беру ұйымы «Күнделік (Kundelik)» ЖШС-мен келісімді бұзуға және білім беру ұйымының парақшасын Жүйеден жоюға шешім қабылдаған жағдайда ғана «Күнделік (Kundelik)» ЖШС-не жіберіледі.  

10. «Күнделік (Kundelik)» ЖШС-мен Келісімді қалай бұзуға болады?

Келісім тараптардың бірінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.

Ұйым келісімді Келісімнің 12 бөлімінде көрсетілген «Күнделік (Kundelik)» ЖШС-мен келісімге толтырылған, қол қойылған және қосымша келісіммен басылған тапсырысты хатты тапсыру туралы хабарламасы бар пошта арқылы жіберу арқылы бұзуы мүмкін. Келісім «Күнделік (Kundelik)» ЖШС осындай хабарламаны алған сәттен бастап бұзылды деп есептеледі.

«Күнделік (Kundelik)» ЖШС-мен Келісімге Қосымша келісімге келесі деректерді көрсету керек:

 • жалпы білім беру ұйымы басшысының тегі, аты және әкесінің аты;
 • жалпы білім беру ұйымының толық атауы;
 • жалпы білім беретін ұйымның заңды мекен-жайы;
 • Келісімнің нөмірі және оған қол қойылған күні;
 • Келісімді бұзу күні.

Жалпы білім беретін ұйымның басшысы Келісімді бұзу туралы өтініш нысанына қол қойып, ұйымның мөрін қоюы тиіс.

Комментарии