Оферта келісім-шарты

Оферта келісім-шарты

«Kundelik.ROBOT» қосымшасын сатып алмас бұрын, осы Шарттармен танысуыңызды сұраймыз

1. Анықтамалар:

«KundelikROBOT» - бұл мектеп әкімшілерінің жұмысын автоматтандыру мен жеңілдетуді ескере отырып, келесі бизнес-процестермен жұмыс істеуге арналған қосымша:

 • Деректерді жинау: оқу  үлгерімі қажеттіліктері үшін,  және мұғалімдер мен мектеп басшылығының жұмысын жеделдету үшін, мектеп оқушылары мен олардың ата-аналары туралы мәліметтерді бір файлға жинау;
 • Өзгерістер тарихы: Журналдағы өзгерістер тарихының есебін жүктеу: жойылғаны туралы ақпаратпен бағалар өзгеруі;
 • Пайдаланушы атымен құпиясөз: пайдаланушы атымен уақытша құпиясөздерін,  сынып жетекшілері мен сыныптарға  кезекті тарату үшін бір файлға жүктеу;
 • Сабақ кестесімен жұмыс: сабақ кестелерін файлға енгізу және kundelik.kz сайтындағы бар кестеге автоматтандырылған форматта толтыру;
 • Оқушыларды тіркеу: автоматтандырылған роботтың функционалдығы арқылы оқушылар мен ата-аналарды өз бетінше тіркеу.

«Деректер қоры» - операторда бар және Kundelik ААЖ-дағы Қатысушының белсенділік деректерінен, сауалнамалардан және басқа да осындай ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қамтитын бағдарламаның ақпараттық ресурсы.

«Веб-сайт» – https://robot.kundelik.kz электрондық ақпараттық ресурсы, онда бағдарламалық жасақтаманы орнатуға болады.

 «Оператор» – «Күнделік (Kundelik)» ЖШС  Бағдарламаны басқару және дамыту бойынша айрықша құқықтарға ие.

«Пайдаланушы/Әкімші» – электрондық қызметтерді көрсету бойынша Қоғамдық ұсынысты қабылдаған жеке тұлға.

1.1. «Kundelik.ROBOT» бағдарламасымен жұмыс істеу шеңберінде кез келген әрекеттерді орындай отырып, жеке тұлға осы Қатысу шарттарында белгіленген шарттарда азаматтық-құқықтық шарт жасасады және өзінің осы Шарттарды толық және сөзсіз қабылдағанын растайды.

1.2.Пайдаланушы осы Ұсынысқа қол қою фактісімен Оператордың (бизнес сәйкестендіру нөмірі 160340016781) жеке деректерді, соның ішінде жалпы білім беру ұйымының академиялық қажеттіліктері үшін келесі деректерді қамтитын, жинауына және өңдеуіне келісімін береді:

 • Тегі және аты;
 • туған жылы, айы, күні;
 • жеке сәйкестендіру нөмірі;
 • электронды адрес;
 • телефон нөмірі;
 • кез келген басқа жеке деректер;

1.3. Қатысушы оператордың  «Kundelik.ROBOT» бағдарламасы жұмыс істеп тұрған уақытта  Қатысушылар туралы ақпаратты жалпы білім беру ұйымының қажеттіліктері үшін  жинауға, сақтауға, өзгертуге, пайдалануға, таратуға құқығы бар екендігімен келіседі. Дербес деректерді жинауды және өңдеуді Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырады.

1.4.Оператор пайдаланушының «Kundelik.ROBOT» бағдарламасын пайдалануын және оның сатып алу әрекетін талдау үшін Пайдаланушылар туралы өзіне алған ақпаратты пайдалана алады. Оператор Пайдаланушылар туралы алған ақпаратты Пайдаланушыларға арнайы ұсыныстарды және Оператордың пікірінше, Пайдаланушыны қызықтыруы мүмкін серіктестерден білім беру саласындағы ұсыныстарға қатысты басқа ақпаратты жасау және тарату үшін пайдалана алады.

1.5. Оператор өз қалауы бойынша Бағдарламаға қатысу шарттарын өзгертуге құқылы. Қатысу шарттарындағы өзгерістер туралы ақпарат Веб-сайтта қатысудың өзгертілген шарттарын орналастыру арқылы Қатысушылардың назарына жеткізіледі https://robot.kundelik.kz. Қатысушы қатысу шарттарына өзгерістермен/толықтырулармен келіспеген жағдайда,  «Kundelik.ROBOT» пайдаланудан бас тартуға құқылы.

2. Kundelik.ROBOT пайдалану

2.1  Kundelik.ROBOT-ты тек Оператордан хабарландыру жүйесі арқылы хабарлама алған мектеп әкімшілері мен кеңейтілген редактор құқығы бар қызметкерлер орнатып, пайдалана алады.

2.2. Пайдаланушы Бағдарламаны кезекті пайдалану кезінде пайдаланушы өзінің жеке деректері туралы ақпаратты Жүйелік оператор ретінде «Күнделік (Күнделік)» ЖШС-не дербес және ерікті түрде береді.

2.3. Kundelik.ROBOT қосымшасын орнату және оны пайдалануды бастау арқылы Пайдаланушы Ұсыныс шарттарын ешбір ескертулерсіз немесе ерекшеліктерсіз толық қабылдады деп саналады.

2.4. Ұсыныс мақсаттары үшін қосымшаны «бар қалпында» пайдалану құқығын қоспағанда, Пайдаланушыға «Күнделік» ЖШС немесе оның оның үлестес тұлғаларының зияткерлік меншігіне ешқандай құқықтар берілмейді. .

2.5. Авторлық құқықты қорғаудың барлық белгілері сақталған жағдайда, пайдаланушы қосымшаны толығымен немесе бір бөлігінде тек жеке коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға рұқсат етіледі.

2.6. Қосымшаны пайдалану үшін Интернетке қол жетімді дербес компьютер болуы керек.

3. Kundelik.ROBOT Төлем

3.1. Жазылымды ресімдеу мақсатында Пайдаланушы көрсеткен банк картасы деректерінің түпнұсқалығын тексеруді жүзеге асыру үшін, банк-эмитенттің Пайдаланушының банктегі тиісті банктік шоттарындағы ақшалай қаражатты 100 (жүз) теңгеден (верификация) аспайтын сомаға резервтеуі мүмкін.

3.2. Банк-эмитент банктік карта деректерінің түпнұсқалығын тексеруден сәтті өткеннен кейін, Пайдаланушының банктік картасы байланған болып есептеледі. Банк картасының түпнұсқалығын тексеру кезінде сақталған соманың құлпын ашу банк-эмитент айқындайтын мерзімдерде жүргізіледі, және Әкімшілікке тәуелді болмайды.

Әкімшілік кез келген уақытта Пайдаланушыдан байланыстырылған карта деректерін растауды талап ету құқығын өзіне қалдырады. 

Келісімге сәйкес банк картасын байланыстыра отырып, Пайдаланушы төлемдерді жүргізу технологиясын қолданумен толық келіседі, онда байланыстырылған картаның деректері төлем провайдерлерінің жағында сақталады және болашақта авто ұзарту бойынша төлемдерді жүргізу үшін пайдаланылады.

3.3. Картаны Жеке кабинеттен ажырату үшін Сатып алушы өз атынан жеке парақшасына кіріп, «Байланыстырылған карталар» бөліміндегі жеке кабинетке өтіп «Өңдеу» және «Картаны жою» батырмаларын басуы керек .Картаны жойғаннан кейін ақшаны тікелей / акцептісіз есептен шығару мүмкін болмайды.

3.4. Сервистің төленген PRO-жазылымы, оның қолданылу кезеңінің соңғы 24 сағатында автоматты түрде ұзартылады, егер Пайдаланушы тарапынан жазылым төлемі жүзеге асырылған төлем жүйесінің бетінде күшін жоймаса. Немесе сайттың веб-нұсқасындағы парақша параметрлерінде.

3.5. Әкімшілік Сервиске ақы төлеу кезінде Пайдаланушының құқыққа қайшы әрекеттері үшін жауап бермейді. Егер Пайдаланушының мән-жайлар анықталғанға дейін заңсыз әрекеттер жасауына күдік болса, Әкімшілік пайдаланушыға Сервисті ұсынуды біржақты тәртіппен тоқтата тұру немесе тоқтату құқығын өзіне қалдырады.

3.6. Пайдаланушы Сервистен бас тартқан кезде Пайдаланушы енгізген және ол жұмсамаған ақшалай қаражат оған Әкімшіліктің нақты шығыстарын шегергенде қайтарылады. Пайдаланушы енгізген және ол жұмсамаған ақшалай қаражатты қайтару туралы Сұраныс салу Пайдаланушы атынан әкімшіліктің поштасына жіберіледі: team@kundelik.kz.

3.7. Ақша қаражатының қалдығын қайтару кезінде Әкімшілік Пайдаланушыларға ақша қаражатының енгізілгенін растайтын төлем құжаттарын (кассалық чектер, түбіртектер және т.б.), сондай-ақ Пайдаланушының жеке басын куәландыратын құжаттарды ұсынуды талап етуге құқылы.

3.8. Осы Келісіммен реттелмеген барлық өзге жағдайларда Интернет желісіндегі https://kundelik.kz/agreements/terms мекен-жайы бойынша орналастырылған «Күнделік» жүйесінің пайдаланушылық келісімі қолдануға жатады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.

3.9.Пайдаланушы Бағдарламалық өнімге бірінші рет жүгінген кезде оған 14 (он төрт) күнге тегін танысу кезеңі ұсынылады. Ақылы жазылымды ресімдеу үшін қолма-қол ақшасыз төлемді кейіннен жүзеге асыру үшін Пайдаланушы Бағдарламалық өнімге бірінші рет жүгінген кезде төлем жүйесінің нұсқауларын орындай отырып, банк картасын байланыстыруы қажет. Байланыстырылған карта қосылған кезде байланыстырылған карта деректерінің дәлдігі мен дұрыстығын растау үшін қажетті соманы 10 теңге шегінде холдингтеу (бұғаттау) жүзеге асырылады; транзакция сәтті өткен жағдайда көрсетілген сома Пайдаланушыға қайтарылады. Көрсетілген соманы есептен шығарудың сәтсіз әрекеті осы байланыстырылған картаны қосу мүмкінеместігін және/немесе тиісінше қолма-қол ақшасыз төлем функциясының қолжетімсіздігін білдіреді. Тегін танысу кезеңінің 14 (он төрт) күні өткеннен кейін таңдалған Тарифтердің біріне сәйкес жазылым автоматты түрде ұзартылады (егер тегін кезеңнің қолданылу мерзімі кезінде пайдаланушы жазылымнан бас тартпаса).

4. Басқа шарттар.

4.1. Әкімшілік қызмет көрсетудегі кез-келген техникалық ақаулар мен қателерді мүмкіндігінше қысқа мерзімде пайда болу себептеріне қарамастан, олар туындаған жағдайда жою үшін барлық күш-жігерін жұмсайды. Бұл ретте Әкімшілік техникалық қателер мен ақаулардың толық болмауына кепілдік бермейді. Техникалық ақаулардың пайда болуы, егер олар ең аз мерзімде жойылса, Сервиске жазылудан бас тартуға және Пайдаланушы енгізген ақшалай қаражатты қайтаруға негіз болып табылмайды.

4.2. Пайдаланушылардың Сервисті ұсыну, Әкімшіліктің жұмысы бойынша барлық тілектерін және өзге де хат-хабарларды Пайдаланушы team@kundelik.kz электрондық пошта мекен-жайы бойынша жіберуі тиіс.

4.3. Кез келген даулар туындаған жағдайда, екі жақ тарапынан рұқсат етілген дәлел ретінде, электрондық хат алмасуға сілтеме жасауға құқылы.

4.4. Пайдаланушылардың барлық шағымдары оларды алған күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде қарастырылады. Пайдаланушы Әкімшілік тарапынан шағым түскен мекен-жайға электрондық хат алған кезде, Пайдаланушыға тиісті түрде жауап берген болып саналады.

4.5. Егер Келісімнің қандай да бір шарты жарамсыз немесе заңсыз деп танылса, немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес күшіне енбесе, бұл Келісімнің тұтастай жарамсыздығына әкеп соқпайды.

4.6. Келісімнің қолданыстағы редакциясы келесі мекен-жай бойынша сайтта орналасқан: https://kundelik.zendesk.com/hc/en-us/articles/14312413003537. 

Әкімшілік сайтта өзгерістер жариялау арқылы Келісімге біржақты тәртіппен өзгерістер енгізуге құқылы. Өзгерістер жарияланған сәттен бастап күшіне енеді, егер өзгерістер күшіне енуінің өзге мерзімі олар жарияланған кезде қосымша айқындалмаса. Пайдаланушы сайтта орналастырылған Келісім мәтінінің өзгеруін дербес бақылайды.

 

Was this article helpful?
3 out of 3 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.